Zonder Poeha
Yoga en TRE

TRE Coaching

Boek over TRE van David Berceli

Je kunt TRE (Tension & Trauma Releasing Exercises) en coaching op dit vlak op allerlei manieren toepassen; alleen thuis, met wat intensievere individuele begeleiding of in groepen (max 8). Een TRE-introductie gaat altijd vooraf aan een traject van TRE-coaching. Na zo'n eerste kennismakingssessie kunnen we samen kijken wat het meest past bij jou, in een coachingstraject. 


TRE is een 'zelfhulpmethodiek', maar zoals veel methodieken is het lastig om zelf de dieperliggende, vaak vastzittende patronen aan te gaan. Die zijn vaak onbewust aanwezig en dan is specifieke aanpak vanuit jezelf wat lastig. TRE gaat voornamelijk over stress en stress gaat over de ervaring van 'aan- of afwezigheid van veiligheid'. Ik kan als provider/coach met andere ogen kijken, kan mijn expertise en ervaring inbrengen en als een 'co-regulator' in de sessie aanwezig zijn. Ik werk binnen TRE coaching onder andere met de Poly Vagaal Theorie van S. Porges.

Boek over Poly Vagaal Theorie van Deb Dana

 

Na iedere sessie bepalen we wat de volgende stap is: eerst thuis verder oefenen met een bepaalde 'opdracht' en pas weer terugkomen als er een nieuwe hulpvraag ligt, of een reeks van 3-4-5 sessies vooruit plannen als je eigen proces daarom vraagt.

Boek over de Nervus Vagus van Stanley Rosenberg

Mijn intentie in een individueel traject is niet zoveel mogelijk sessies plannen, maar aansluiten op wat jouw lichaam of jij als persoon nodig hebt. Soms is dat 4-5 sessies in een periode van 2-3 maanden, soms is dat ieder half jaar 1-2 herhaal sessies. 


Ik geef momenteel maar heel af en toe TRE groepsbegeleiding (deze kondig ik dan op deze pagina aan). Maar check hiervoor ook de website van TRE-Nederland, daar vind je vele andere providers die wellicht wel groepslessen aanbieden. Wanneer je een introductiesessie bij mij hebt gevolgd, kun je overal aan een groepsles meedoen.


TRE is een zelfhulpmethodiek, maar professionele begeleiding in het begin is vaak een must. Daarna heb je er een leven lang profijt van :-)


Kosten:
Individuele TRE introductie sessie (op afspraak; 1,5 uur): 115 euro (inclusief 9% BTW).

Persoonlijke TRE vervolg sessies (60 min.): 105 euro (inclusief 9% BTW).

De TRE sessies worden niet door zorgverzekeraars vergoed.