Lessen, kosten en agenda

     
 Maandag            19.00 - 20.15 uur   CAY - basisles
  20.30 - 21.45 uur CAY - les
   
 Dinsdag 09.00 - 10.15 uur   CAY - basisles, met aangepast tempo
  19.00 - 20.15 uur CAY - basisles 
  20.30 - 21.45 uur CAY - les
   
 Woensdag 19.00 - 21.00 uur TRE Introducties (groep) : 1 mei 2019
  20.00 - 21.15 uur TRE Begeleidingslessen (groep)

                                       
 Donderdag 19.00 - 20.15 uur CAY - basisles
  20.30 - 21.45 uur CAY - les
   
 Vrijdag 09.00 - 10.15 uur CAY - les
  10.30 - 11.45 uur CAY - basisles,  met aangepast tempo
   

Handig om te weten
Yogamat e.d. zijn in de les aanwezig, je hoeft dus niets mee te nemen. Trek makkelijke kleding aan die nergens knelt. 10 minuten voor aanvang staat er thee klaar! Yoga doen met een volle maag is niet prettig!

Lesprogramma
Alle lessen vallen binnen een CAY-lesprogramma, een programma dat is opgebouwd uit lessen met de focus op theorie en praktijk van vooroverbuigen, achteroverbuigen en draaien. Wil je weten welke lessen op het programma staan? Of wanneer je een gemiste les kunt inhalen, zonder iets van de reeks te missen? Kijk dan in de agenda, onder aan deze pagina!

Lesgeld groepslessen, individuele lessen en workshops  

 • Reguliere lessen kosten 10 euro per les. Je betaalt lessen per periode/reeks. Ben je nieuw en stroom je in halverwege een periode, dan verrekenen we dit naar rato bij de eerste betaling. Je kunt dus op ieder moment van het jaar instromen in de lessen.
 • In april start er weer een nieuwe reeks lessen. De lessen lopen door tot 1 juli. Dan gaat de zomerstop in.

 • De periode 1 april - 1 juli heeft 13 lesweken (130 euro voor hele periode). Maandag 22 april valt uit (Pasen), waardoor de maandaggroep 12 lessen/120 euro betaalt. Alle andere feestdagen zijn er dus gewoon lessen. Let op: vrijdag 10 mei en vrijdag 21 juni zijn er geen lessen (opleidingsdagen van docent). De vrijdaggroepen betalen daarom 110 euro voor de hele reeks.

 • Je kunt het te betalen bedrag contant betalen of overmaken (Rabobank NL95RABO 0171942000 t.n.v. M.A. Greijmans). Vermeld je naam en de periode van lessen die je betaalt! 
 • Proeflessen yoga alleen op afspraak, 10 euro per les (minimaal 2 proeflessen, liefst in twee opvolgende weken), betaling van 20 euro voor aanvang van de eerste proefles. Het volgen van slechts 1 proefles is niet mogelijk. Dit omdat je in 2 lessen, gedurende twee weken dus, meer ziet, meemaakt en ervaart. Zo kom je tot een weloverwogen keuze qua yogavorm, lestijd en intensiteit.

 • Voor meer info over TRE®, zie homepage (data) en TRE pagina's (info).

 • Individuele sessies Critical Alignment Yoga & Therapie of Trigger Yoga / workshops alleen op afspraak. Sessies / workshops duren 1 1/4 uur en kosten 85 euro. 


Afmelden / Lesvrije weken

 • Als je een les niet kunt komen is het mogelijk je les op een ander tijdstip in te halen (als de andere les tenminste niet vol zit). Je kunt er ook voor kiezen om iemand anders eens kennis te laten maken met yoga en diegene je plek een keertje te laten innemen! Geef het per mail, app of sms tijdig door.
   
 • Zonder tegenbericht verleng je automatisch je inschrijving. Opzeggen voor de volgende periode kan tot uiterlijk 1 maand voor beeïndiging van de lesperiode.
   
 • Alle lestijden zijn onder voorbehoud, eventuele wijzigingen geef ik tijdig door.

 

Agenda  2019

Voor degenen die willen weten wat het lesprogramma is per week, heb ik onderstaand schema neergezet. Maar je mag je natuurlijk iedere week laten verrassen door niet te kijken!

Lesprogramma Basislessen en CAY lessen 2019 !
Alle lessen vallen binnen een CAY-lesprogramma, een programma dat is opgebouwd uit lessen met de focus op de theorie en de praktijk van vooroverbuigen (V), achteroverbuigen (A) en draaien (D). In de les Omgekeerde Houdingen (OH) leren we hoe we met het hoofdstandbankje werken en komen diverse omgekeerde houdingen aan bod. Iedere 4 weken wissel ik de reeks voor nieuwe lessen, vandaar de kleurtjes in de tabel. De B in de afkortingen staat voor Basisles. Soms is er een 'oefenles of meditatieles' (O of M), een rustige les voor of na een lesvrije periode. 
 

Dag
Week 

ma
19.00
basis 

ma
20.30

di 
9.00
basis

di 
19.00
basis 

di
20.30


do 
19.00
basis
do
20.30

vrij
9.00

vrij 
10.30
basis

          
 wk 13 BD D BD BV V BA A OH BOH
 wk 14 BV V BV BA A BOH OH D BD
 wk 15 BA A BA BOH OH BD D V BV
 wk 16 BOH OH BOH BD D BV V A BA
          
 wk 17 -- -- BD BV V BA A OH BOH
 wk 18 BV V BV BA A BOH OH D BD
 wk 19 BA A BA BOH OH BD D -- --
 wk 20 BOH OH BOH BD D BV V A BA
          
 wk 21 BD D BD BV V BA A OH BOH
 wk 22 BV V BV BA A BOH OH D BD
 wk 23 BA A BA BOH OH BD D V BV
 wk 24 BOH OH BOH BD D BV V A BA
          
 wk 25 ? ? ? ? ? ? ? -- --
 wk 26 ? ? ? ? ? ? ? ? ?
 wk 27+ -- -- -- -- -- -- -- -- --